Unverified Commit a9cce95a authored by Benjamin Neff's avatar Benjamin Neff
Browse files

updated 32 locale files [ci skip]

parent e0eb76eb
......@@ -48,7 +48,7 @@ de_formal:
unlock_instructions:
account_locked: "Ihr Konto wurde aufgrund von zu vielen fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen gesperrt."
click_to_unlock: "Folgen Sie dem unten aufgeführten Link, um Ihr Konto zu entsperren:"
subject: "Anweisungen zum Entsperren"
subject: "Anleitungen zum Entsperren"
unlock: "Mein Konto entsperren"
welcome: "Willkommen %{email}!"
omniauth_callbacks:
......@@ -100,8 +100,8 @@ de_formal:
unlocks:
new:
resend_unlock: "Entsperr-Anweisungen erneut senden"
send_instructions: "Sie werden in ein wenigen Minuten eine E-Mail mit Anweisungen zum Entsperren Ihres Kontos erhalten."
send_paranoid_instructions: "Falls Ihr Konto existiert, erhalten Sie in wenigen Minuten eine E-Mail mit Anweisungen, um es zu entsperren."
send_instructions: "Sie werden in ein wenigen Minuten eine E-Mail mit Informationen zum Entsperren Ihres Kontos erhalten."
send_paranoid_instructions: "Falls Ihr Konto existiert, erhalten Sie in wenigen Minuten eine E-Mail mit Informationen, um es zu entsperren."
unlocked: "Ihr Konto wurde erfolgreich entsperrt. Bitte melden Sie sich an, um fortzufahren."
errors:
messages:
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ fr:
confirmed: "Votre compte a été confirmé. Vous êtes à présent connecté."
new:
resend_confirmation: "Renvoyer les instructions de confirmation"
send_instructions: "Vous allez recevoir dans quelques minutes un courriel contenant les instructions pour confirmer votre compte."
send_instructions: "Vous allez recevoir dans quelques minutes un courriel contenant les instructions pour confirmer votre adresse de courrier électronique."
send_paranoid_instructions: "Si votre e-mail existe dans notre base de données, vous recevrez un e-mail avec les instructions pour confirmer votre adresse e-mail dans quelques minutes."
failure:
already_authenticated: "Vous êtes déjà connecté"
......@@ -20,9 +20,9 @@ fr:
last_attempt: "Vous avez encore une tentative avant que votre compte ne soit verrouillé."
locked: "Votre compte est verrouillé."
not_found_in_database: "%{authentication_keys} ou mot de passe invalide."
timeout: "Votre session a expiré. Veuillez vous connecter de nouveau pour continuer."
timeout: "Votre session a expiré. Veuillez vous identifier de nouveau pour continuer."
unauthenticated: "Vous devez vous connecter ou vous inscrire avant de continuer."
unconfirmed: "Vous devez confirmer votre compte avant de continuer."
unconfirmed: "Vous devez confirmer votre adresse de courrier électronique avant de continuer."
invitations:
invitation_token_invalid: "Toutes nos excuses ! Cette invitation n'est pas valide."
send_instructions: "Votre invitation a été envoyée."
......@@ -77,7 +77,7 @@ fr:
signed_up_but_locked: "Vous vous êtes inscrit·e avec succès. Cependant, vous ne pouvez pas vous connecter parce que votre compte est verrouillé."
signed_up_but_unconfirmed: "Un courriel avec un lien de confirmation vous a été envoyé. Veuillez suivre ce lien pour activer votre compte."
update_needs_confirmation: "Vous avez mis à jour votre compte correctement mais nous devons vérifier votre nouvelle adresse e-mail. Veuillez consulter votre boite aux lettres et cliquer sur le lien de confirmation."
updated: "Vous avez mis à jour votre compte."
updated: "Vous avez modifié votre compte avec succès."
sessions:
already_signed_out: "Déconnexion réussie."
new:
......@@ -95,7 +95,7 @@ fr:
receive_confirmation: "Vous n'avez pas reçu les instructions de confirmation ?"
receive_unlock: "Vous n'avez pas reçu les instructions de déblocage ?"
sign_in: "Connexion"
sign_up: "Inscription"
sign_up: "Créer un compte"
sign_up_closed: "Les inscriptions sont fermées pour l'instant."
unlocks:
new:
......@@ -105,7 +105,7 @@ fr:
unlocked: "Votre compte a été déverrouillé. Vous êtes à présent connecté."
errors:
messages:
already_confirmed: "a déjà été confirmé"
already_confirmed: "a déjà été confirmé, essayez de vous identifier s’il vous plaît"
confirmation_period_expired: "aurait être confirmé dans les %{period}, veuillez en demander un nouveau"
expired: "a expiré, veuillez faire une nouvelle demande"
not_found: "introuvable"
......
......@@ -7,22 +7,22 @@
pl:
devise:
confirmations:
confirmed: "Konto zostało aktywowane. Zalogowano Cię w Diasporze."
confirmed: "Twój adres e-mail został potwierdzony."
new:
resend_confirmation: "Wyślij ponownie instrukcję aktywacji"
send_instructions: "W ciągu kilku minut otrzymasz wiadomość zawierającą instrukcję aktywacji konta."
send_paranoid_instructions: "Jeśli Twój adres email istnieje w naszej bazie w ciągu kilku minut otrzymasz wiadomość email z instrukcją potwierdzenia adresu."
send_paranoid_instructions: "Jeśli Twój adres e-mail istnieje w naszej bazie, w ciągu kilku minut otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcją potwierdzenia adresu."
failure:
already_authenticated: "Już jesteś zalogowany."
inactive: "Twoje konto nie zostało jeszcze aktywowane."
invalid: "Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło."
invalid: "Niepoprawne %{authentication_keys} lub hasło."
invalid_token: "Nieprawidłowy token uwierzytelnienia."
last_attempt: "Możesz spróbować jeszcze jeden raz, potem Twoje konto zostanie zablokowane."
locked: "Twoje konto jest zablokowane."
not_found_in_database: "Niewłaściwy email lub hasło."
timeout: "Sesja wygasła, aby kontynuować zaloguj się ponownie."
unauthenticated: "Aby kontynuować zaloguj się lub zarejestruj."
unconfirmed: "Musisz aktywować swoje konto."
not_found_in_database: "Niewłaściwy %{authentication_keys} lub hasło."
timeout: "Sesja wygasła. Aby kontynuować, zaloguj się ponownie."
unauthenticated: "Aby kontynuować zaloguj lub zarejestruj się."
unconfirmed: "Przed przejściem dalej, musisz potwierdzić Twój adres e-mail."
invitations:
invitation_token_invalid: "Token zaproszenia jest nieprawidłowy!"
send_instructions: "Zaproszenie zostało wysłane."
......@@ -47,7 +47,7 @@ pl:
wont_change: "Hasło nie zostanie zmienione do momentu kliknięcia powyższego łącza i utworzenia nowego."
unlock_instructions:
account_locked: "Konto zostało zablokowane, ponieważ przekroczono limit nieudanych prób logowania."
click_to_unlock: "Kliknij poniższy link, aby odblokować konto:"
click_to_unlock: "Kliknij poniższe łącze, aby odblokować konto:"
subject: "Instrukcja odblokowania"
unlock: "Odblokuj moje konto"
welcome: "Witaj %{email}!"
......@@ -62,8 +62,9 @@ pl:
no_account: "Konto z podanym adresem e-mail nie istnieje"
reset_password: "Resetuj hasło"
send_password_instructions: "Wyślij mi instrukcję resetowania hasła"
no_token: "Nie możesz pomyślnie odwiedzić tej strony w inny sposób niż poprzez kliknięcie odnośnika w e-mailu resetu hasła. Jeśli znalazłeś się tutaj właśnie przez tego typu e-mail, upewnij się, że kliknąłeś lub wkleiłeś pełny adres URL."
send_instructions: "W ciągu kilku minut otrzymasz wiadomość zawierającą instrukcję resetowania hasła."
send_paranoid_instructions: "Jeśli Twój email istnieje w naszej bazie w ciągu kilku minut otrzymasz email z łączem po kliknięciu którego będziesz mógł ustawić nowe hasło."
send_paranoid_instructions: "Jeśli Twój e-mail istnieje w naszej bazie, w ciągu kilku minut otrzymasz e-mail z łączem po kliknięciu którego będziesz mógł ustawić nowe hasło."
updated: "Hasło zostało zmienione. Zalogowano pomyślnie."
updated_not_active: "Twoje hasło zostało pomyślnie zmienione."
registrations:
......@@ -71,8 +72,8 @@ pl:
signed_up: "Rejestracja przebiegła pomyślnie. Jeśli aktywowano odpowiednią opcję, wyślemy do Ciebie e-mail potwierdzający ten fakt."
signed_up_but_inactive: "Rejestracja przebiegła pomyślnie. Jednakże, nie możemy Cię zalogować, ponieważ Twoje konto nie zostało jeszcze aktywowane."
signed_up_but_locked: "Rejestracja przebiegła pomyślnie. Jednakże, nie możemy Cię zalogować, ponieważ Twoje konto zostało zablokowane."
signed_up_but_unconfirmed: "Wiadomość z linkiem aktywacyjnym została wysłana na Twój adres email. Pros kliknij łącze w celu aktywowania swojego konta."
update_needs_confirmation: "Twoje konto zostało zaktualizowane, ale musimy zweryfikować Twój nowy adres email. Sprawdź swoją skrzynkę i kliknij na przesłane łącze, aby potwierdzić Twój nowy adres."
signed_up_but_unconfirmed: "Wiadomość z łączem aktywacyjnym została wysłana na Twój adres e-mail. Prosimy o kliknięcie łącza w celu aktywowania Twojego konta."
update_needs_confirmation: "Twoje konto zostało zaktualizowane, ale musimy zweryfikować Twój nowy adres e-mail. Sprawdź swoją skrzynkę i kliknij na przesłane łącze, aby potwierdzić Twój nowy adres."
updated: "Pomyślnie zaktualizowano konto."
sessions:
already_signed_out: "Wylogowano pomyślnie."
......@@ -97,10 +98,12 @@ pl:
new:
resend_unlock: "Wyślij ponownie instrukcję odblokowywania"
send_instructions: "W ciągu kilku minut otrzymasz wiadomość z instrukcją odblokowania konta."
send_paranoid_instructions: "Jeśli Twoje konto istnieje w ciągu kilku minut otrzymasz email z instrukcją jak je odblokować."
send_paranoid_instructions: "Jeśli Twoje konto istnieje, w ciągu kilku minut otrzymasz e-mail z instrukcją jak je odblokować."
unlocked: "Konto zostało pomyślnie odblokowane. Pomyślnie zalogowano."
errors:
messages:
already_confirmed: "już potwierdzone"
already_confirmed: "już potwierdzony, prosimy spróbować się zalogować"
confirmation_period_expired: "musi być potwierdzone w przeciągu %{period}, prosimy poprosić o nowy"
expired: "wygasł, poproś o nowy"
not_found: "nie znaleziono"
not_locked: "nie był zablokowany"
\ No newline at end of file
......@@ -36,7 +36,7 @@ pt-BR:
inviter:
accept_at: "em %{url}, você pode aceitar através do link abaixo."
has_invited_you: "%{name}"
have_invited_you: "%{names} convidou você para participar de diaspora*"
have_invited_you: "%{names} convidou você para a diaspora*"
password_change:
subject: "Senha Alterada"
reset_password_instructions:
......
......@@ -455,6 +455,10 @@ da:
format_text_q: "Hvordan kan jeg formatere teksten i mine indlæg (fed, kursiv, osv.)?"
hide_posts_a: "Hvis du peger med musen toppen af et indlæg vil et X dukke op til højre. Tryk det for at skjule indlægget og fjerne notifikationer om det. Du kan stadig se indlægget hvis du besøger den person der lavede indlæggets profilside."
hide_posts_q: "Hvordan skjuler jeg et indlæg?"
ignore_user_a1: "Hvis du deler med den pågældende person, vil det at fjerne dem fra dine aspekter stoppe de fleste af deres indlæg fra at vises i din strøm. En mere gennemgribende metode er at \"ignorere\" den konto. Dette forhindrer, at deres indlæg vises i din strøm, og de kan ikke længere lide eller kommentere dine indlæg. De vil dog stadig være i stand til at videresende dine indlæg, kommentere videredelinger af dine indlæg, og deres kommentarer til indlæg fra andre personer der vises i din strøm, vil stadig være synlige for dig."
ignore_user_a2: "For at ignorere en konto skal du klikke ikonet \"ignorér\" (en cirkel med en diagonal linje gennem) øverst til højre for et af deres indlæg. Deres indlæg forsvinder øjeblikkeligt fra din strøm. Alternativt kan du til deres profilside og klikke ignoreringsikonet der. Du kan stadig se deres indlæg deres profilside eller ved at bruge single-postvisningen."
ignore_user_a3: "En liste over personer, du ignorerer, findes i dine kontoindstillinger under Privatliv. Hvis du vil stoppe med at ignorere nogen, skal du fjerne dem fra listen den pågældende side."
ignore_user_q: "Hvordan sørger jeg for at en brugers indlæg ikke optræder i min strøm?"
insert_images_a: "Hvis du vil medtage et billede gemt din computer i dit indlæg, skal du klikke ikonet med det lille kamera nederst indtastningfeltet. Du kan også trække og slippe et billede eller flere billeder fra din computer til det ikon. Hvis du vil indsætte et billede fra internettet i dit indlæg, skal du klikke billedknappen øverst indtastningfeltet, som vil oprette Markdown-koden for dig."
insert_images_comments_a: "Du kan bruge Markdown til at indsætte et billede fra internettet i en kommentar, ligesom du gør i indlæg. Du kan dog ikke uploade billeder fra din computer direkte til kommentarer. Upload dem til en billed-hosting-tjeneste, og indsæt dem ved hjælp af billedknappen over send-knappen."
insert_images_comments_q: "Kan jeg indsætte billeder i kommentarer?"
......@@ -641,6 +645,10 @@ da:
one: "%{actors} kommenterede dit indlæg %{post_link}."
other: "%{actors} kommenterede dit indlæg %{post_link}."
zero: "%{actors} kommenterede dit indlæg %{post_link}."
contacts_birthday:
one: "%{actors} har fødselsdag den %{date}."
other: "%{actors} har fødselsdag den %{date}."
zero: "%{actors} har fødselsdag den %{date}."
index:
all_notifications: "Alle notifikationer"
also_commented: "kommenterede også"
......@@ -653,6 +661,7 @@ da:
two: "og %{count} andre"
zero: "og ingen andre"
comment_on_post: "Kommenter indlæg"
contacts_birthday: "Fødselsdag"
liked: "syntes om"
mark_all_as_read: "Marker alle som læst"
mark_all_shown_as_read: "Marker alle viste som læst"
......@@ -727,6 +736,10 @@ da:
confirm_email:
click_link: "For at aktivere din nye e-mail adresse %{unconfirmed_email}, skal du følge dette link:"
subject: "Aktiver venligst din nye e-mail adresse %{unconfirmed_email}"
contacts_birthday:
birthday: "%{name} har fødselsdag i dag. Skriv tillykke!"
subject: "%{name} har fødselsdag i dag"
view_profile: "Se %{name}s profil"
csrf_token_fail:
body: |-
Goddag %{name},
......@@ -1164,6 +1177,7 @@ da:
also_commented: "nogen kommenterer et indlæg du tidligere har kommenteret."
auto_follow_aspect: "Aspekt for automatisk tilføjede kontakter:"
auto_follow_back: "Følg automatisk brugere der følger dig"
birthday: "nogen har fødselsdag"
change: "Skift"
change_color_theme: "Skift farvetema"
change_email: "Skift e-mail"
......
......@@ -562,7 +562,7 @@ de:
be_who_you_want_to_be_info: "Viele Netzwerke bestehen darauf, dass du deine wahre Identität verwendest. diaspora* nicht. Hier kannst du entscheiden, wer du sein willst und so viel oder wenig teilen, wie du möchtest. Es liegt ganz an dir, wie du mit anderen Personen interagieren möchtest."
byline: "Die soziale Onlinewelt, in der du deine Daten in der Hand hast."
choose_your_audience: "Wähle dein Publikum"
choose_your_audience_info: "diaspora*s Aspekte ermöglichen dir, nur mit den Menschen zu teilen, mit denen du möchtest. Du kannst so öffentlich oder privat sein, wie du willst. Teile ein witziges Foto mit der ganzen Welt oder ein tiefes Geheimnis nur mit deinen engsten Freunden. Du hast es in der Hand."
choose_your_audience_info: "diaspora*s Aspekte ermöglichen dir, nur mit Menschen zu teilen, mit denen du möchtest. Du kannst so öffentlich oder privat sein, wie du willst. Teile ein witziges Foto mit der ganzen Welt oder ein tiefes Geheimnis nur mit deinen engsten Freunden. Du hast es in der Hand."
headline: "Willkommen auf %{pod_name}"
own_your_data: "Deine Daten, dein Eigentum"
own_your_data_info: "Viele Netzwerke nutzen deine Daten, um Geld zu verdienen, indem Sie deine Interaktionen auswerten und diese Informationen verwenden, um dir Werbung zu zeigen. diaspora* nutzt deine Daten zu keinem anderen Zweck, als es dir zu ermöglichen, dich mit anderen zu verbinden und mit ihnen zu teilen."
......@@ -648,6 +648,10 @@ de:
one: "%{actors} hat deinen Beitrag %{post_link} kommentiert."
other: "%{actors} haben deinen Beitrag %{post_link} kommentiert."
zero: "Niemand hat deinen Beitrag %{post_link} kommentiert."
contacts_birthday:
one: "%{actors} hat am %{date} Geburtstag."
other: "%{actors} haben am %{date} Geburtstag."
zero: "%{actors} haben am %{date} Geburtstag."
index:
all_notifications: "Alle Benachrichtigungen"
also_commented: "Auch kommentiert"
......@@ -660,6 +664,7 @@ de:
two: "und %{count} andere"
zero: "und niemand sonst"
comment_on_post: "Einen Beitrag Kommentiert"
contacts_birthday: "Geburtstag"
liked: "Gefällt"
mark_all_as_read: "Alle als gelesen markieren"
mark_all_shown_as_read: "Alle angezeigten als gelesen markieren"
......@@ -734,6 +739,10 @@ de:
confirm_email:
click_link: "Um deine neue E-Mail-Adresse %{unconfirmed_email} zu aktivieren, klicke bitte auf diesen Link:"
subject: "Bitte aktiviere deine neue E-Mail-Adresse %{unconfirmed_email}"
contacts_birthday:
birthday: "%{name} hat heute Geburtstag. Wünsche doch 'Happy Birthday'!"
subject: "%{name} hat heute Geburtstag"
view_profile: "Profil von %{name} anzeigen"
csrf_token_fail:
body: |-
Hallo %{name},
......@@ -1049,7 +1058,6 @@ de:
toggle:
one: "In einem Aspekt"
other: "In %{count} Aspekten"
zero: "In keinem Aspekt"
invitations:
by_email: "Einladung per E-Mail verschicken"
invite_your_friends: "Lade deine Freunde ein"
......@@ -1172,8 +1180,9 @@ de:
also_commented: "jemand einen Beitrag kommentiert, den du kommentiert hast"
auto_follow_aspect: "Aspekt für automatisch gefolgten Benutzern:"
auto_follow_back: "Folge Benutzern automatisch, wenn sie dir folgen"
birthday: "jemand hat Geburtstag"
change: "Ändern"
change_color_theme: "Farbthema ändern"
change_color_theme: "Farbschema ändern"
change_email: "E-Mail-Adresse ändern"
change_language: "Sprache ändern"
change_password: "Kennwort ändern"
......@@ -1238,7 +1247,7 @@ de:
public:
does_not_exist: "Benutzer %{username} existiert nicht!"
update:
color_theme_changed: "Farbthema erfolgreich geändert."
color_theme_changed: "Farbschema erfolgreich geändert."
color_theme_not_changed: "Beim ändern des Farbthemas ist ein Fehler aufgetreten."
email_notifications_changed: "E-Mail-Benachrichtigungen geändert"
follow_settings_changed: "Folgen-Einstellungen geändert"
......
This diff is collapsed.
......@@ -389,12 +389,17 @@ es-CL:
one: "%{actors} comentó en tu %{post_link}."
other: "%{actors} comentaron en tu %{post_link}."
zero: "%{actors} ha comentado en tu %{post_link}."
contacts_birthday:
one: "%{actors} está de cumpleaños en %{date}."
other: "%{actors} están de cumpleaños en %{date}."
zero: "%{actors} está de cumpleaños en %{date}."
index:
and: "y"
and_others:
one: "y uno más"
other: "y otros %{count} más"
zero: "y nadie más"
contacts_birthday: "Cumpleaños"
mark_all_as_read: "Marcar todo como leido"
mark_unread: "Marcar como no leído"
notifications: "Notificaciones"
......@@ -456,6 +461,10 @@ es-CL:
confirm_email:
click_link: "Para activar la nueva dirección de email %{unconfirmed_email}, por favor haz click en este link:"
subject: "Por favor activa tu nueva dirección de email %{unconfirmed_email}"
contacts_birthday:
birthday: "%{name} está de cumpleaños hoy. ¡Deséale un 'Feliz Cumpleaños'!"
subject: "%{name} está de cumpleaños hoy"
view_profile: "Ver el perfil de %{name}"
email_sent_by_diaspora: "Este correo electrónico fue enviado por %{pod_name}. Si quieres dejar de recibir correos como este,"
hello: "¡Hola %{name}!"
invite:
......
......@@ -636,6 +636,10 @@ es:
one: "%{actors} ha comentado tu %{post_link}."
other: "%{actors} han comentado tu %{post_link}."
zero: "%{actors} comentarios en tu %{post_link}."
contacts_birthday:
one: "%{actors} persona cumple años el %{date}."
other: "%{actors} cumplen años el %{date}."
zero: "%{actors} personas cumplen años el %{date}."
index:
all_notifications: "Todas las Notificaciones"
also_commented: "Otros comentarios"
......@@ -645,6 +649,7 @@ es:
other: "y %{count} más"
zero: "y nadie más"
comment_on_post: "Comentar en el post"
contacts_birthday: "Cumpleaños"
liked: "Te gustó"
mark_all_as_read: "Marcar todo como leído"
mark_all_shown_as_read: "Marcar todos como leídos"
......@@ -702,6 +707,10 @@ es:
confirm_email:
click_link: "Para activar tu nueva dirección de correo %{unconfirmed_email}, sigue este enlace:"
subject: "Por favor activa tu nueva dirección de correo %{unconfirmed_email}"
contacts_birthday:
birthday: "%{name} cumplen años hoy. Deséales un \"¡Feliz cumpleaños!\""
subject: "%{name} cumple años hoy"
view_profile: "Ver el perfil de %{name}"
csrf_token_fail:
body: |-
Hola %{name},
......@@ -1132,6 +1141,7 @@ es:
also_commented: "alguien comenta en una publicación que has comentado"
auto_follow_aspect: "Aspecto para los usuarios seguidos automáticamente:"
auto_follow_back: "Seguir automáticamente a los usuarios que te sigan"
birthday: "alguien cumple años hoy"
change: "Cambiar"
change_color_theme: "Cambiar el color del tema"
change_email: "Cambiar correo"
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -25,7 +25,7 @@ io:
email:
taken: "es ja selektita."
person:
invalid: "es nevalida"
invalid: "es nevalida."
username:
invalid: "es nevalida. Ni nur permisas literi, nombri, e sub-strek-izi."
taken: "es ja selektita."
......@@ -54,6 +54,7 @@ io:
do_you: "Ka vu:"
here_to_help: "Yen la Diaspora komuneso!"
need_help: "Ka Vu Bezonas Helpo?"
tag_question: "questiono"
new_here:
learn_more: "Lektez pluse"
title: "Bonvenez Nova Uzanti"
......@@ -64,6 +65,7 @@ io:
acquaintances: "Konocati"
family: "Familio"
friends: "Amiki"
work: "Laboro"
cancel: "Anular"
contacts:
index:
......@@ -101,7 +103,7 @@ io:
new:
password: "PASOVORTO"
search: "Serchar"
settings: "Selektaji"
settings: "Ajusti"
streams:
followed_tag:
follow: "Sequez"
......
......@@ -226,6 +226,10 @@ is:
one: "%{actors} skrifaði ummæli við %{post_link}."
other: "%{actors} skrifuðu ummæli við %{post_link}."
zero: "%{actors} hefur skrifað ummæli við %{post_link}."
contacts_birthday:
one: "%{actors} á afmæli þann %{date}."
other: "%{actors} eiga afmæli þann %{date}."
zero: "%{actors} á afmæli þann %{date}."
index:
all_notifications: "Allar tilkynningar"
and: "og"
......@@ -233,6 +237,7 @@ is:
one: "og einn annar"
other: "og %{count} aðrir"
zero: "og enginn annar"
contacts_birthday: "Afmæli"
liked: "Líkaði"
mark_all_as_read: "Merkja allt sem lesið"
mark_read: "Merkja sem lesið"
......@@ -296,6 +301,10 @@ is:
confirm_email:
click_link: "Til virkja nýja netfangið þitt %{unconfirmed_email}, smelltu á þennan tengil:"
subject: "Virkjaðu nýja netfangið þitt %{unconfirmed_email}"
contacts_birthday:
birthday: "%{name} á afmæli í dag. Sendu honum afmæliskveðju!"
subject: "%{name} á afmæli í dag"
view_profile: "Skoða forsíðu %{name}"
hello: "Halló %{name}!"
invite:
message: |-
......@@ -318,6 +327,7 @@ is:
[1]: %{invite_url}
[2]: %{diasporafoundation_url}
invited_you: "%{name} bauð þér vera með í diaspora*"
liked:
liked: "%{name} líkaði við færsluna þína"
view_post: "Skoða færslu >"
......@@ -330,6 +340,7 @@ is:
subject: "Skilaboð um notandastillingar þínar í Diaspora*:"
started_sharing:
subject: "%{name} hefur byrjað deila með þér á Diaspora*"
view_profile: "Skoða forsíðu %{name}"
thanks: "Takk,"
nsfw: "NSFW (Ekki við hæfi allra)"
ok: "Í lagi"
......@@ -450,11 +461,14 @@ is:
status_messages:
too_long: "Hafðu stöðufærsluna þína með færri en %{count} stöfum. Núna er hún %{current_length} stafir"
streams:
activity:
title: "Virknin mín"
aspects:
title: "Ásýndirnar þínar"
aspects_stream: "Ásýndir"
community_spotlight_stream: "Efst á baugi í samfélaginu"
followed_tag:
add_a_tag: "Bæta við merki"
follow: "Fylgjast með"
tags:
show:
......@@ -467,6 +481,7 @@ is:
email_not_confirmed: "Ekki var hægt virkja tölvupóstfang. Rangur tengill?"
edit:
auto_follow_back: "Byrja sjálfkrafa deila með notendum sem deila með þér"
birthday: "einhver á afmæli þann"
change: "Breyta"
change_email: "Breyta netfangi"
change_language: "Skipta um tungumál"
......@@ -482,6 +497,9 @@ is:
receive_email_notifications: " tilkynningar í tölvupósti þegar:"
your_email: "Netfangið þitt"
your_handle: "Díaspora* auðkennið þitt"
getting_started:
what_are_you_in_to: "Í hverju ert þú pæla?"
who_are_you: "Hver ert þú?"
privacy_settings:
ignored_users: "Hunsaðir notendur"
title: "Gagnaleynd"
......
......@@ -69,6 +69,9 @@ it:
zero: "%{count} utenti"
week: "1 settimana"
user_entry:
email: "Email"
guid: "GUID"
id: "ID"
? "no"
: "No"
? "yes"
......@@ -93,6 +96,15 @@ it:
zero: "Numero di nuovi utenti questa settimana: nessuno"
current_server: "La data attuale del server è %{date}"
all_aspects: "Tutti gli aspetti"
api:
openid_connect:
scopes:
nickname:
name: "nickname"
picture:
name: "immagine"
user_applications:
revoke_autorization: "Revoca"
are_you_sure: "Sei sicuro?"
are_you_sure_delete_account: "Sei sicuro di voler chiudere il tuo account? È un'operazione irreversibile!"
aspect_memberships:
......@@ -173,6 +185,10 @@ it:
heading: "Bookmarklet"
post_something: "Pubblica su Diaspora"
cancel: "Annulla"
color_themes:
dark: "Scuro"
dark_green: "Verde scuro"
magenta: "Magenta"
comments:
new_comment:
comment: "Commenta"
......@@ -258,6 +274,7 @@ it:
what_is_an_aspect_q: "Cosa è un aspetto?"
who_sees_post_a: "Se crei un post privato, sarà visibile solamente alle persone negli aspetti che avrai scelto. I contatti che non sono nell'aspetto o negli aspetti scelti non avranno modo di vedere il post, a meno che non sia pubblico. Solo i post pubblici saranno visibili da tutti coloro che non hai messo in nessun aspetto."
who_sees_post_q: "Quando pubblico un contenuto ad un aspetto, chi lo vede?"
faq: "FAQ"
foundation_website: "Sito web diaspora foundation"
getting_help:
get_support_a_hashtag: "Invia la domanda in un post pubblico in diaspora* usando %{question} come hashtag"
......@@ -330,6 +347,8 @@ it:
title: "Post privati"
who_sees_post_a: "Solo gli utenti loggati in diaspora* che hai inserito in quell'Aspetto possono vedere i tuoi post privati."
who_sees_post_q: "Quando posto un messaggio ad un Aspetto (es: un messaggio privato), chi può vederlo?"
profile:
title: "Profilo"
public_posts:
can_comment_reshare_like_a: "Qualunque utente di diaspora* loggato può commentare, ri-condividere, o mettere mi piace sul tuo post pubblico."
can_comment_reshare_like_q: "Chi può commentare, ri-condividere, o mettere mi piace sul mio post pubblico?"
......@@ -443,6 +462,7 @@ it:
other: "e altre %{count} persone"
two: "e altre %{count} persone"
zero: "e nessun altro"
contacts_birthday: "Compleanno"
mark_all_as_read: "Segnalali tutti come letti"
mark_read: "Segna come letto"
mark_unread: "Segna come non letti"
......@@ -590,6 +610,7 @@ it:
allow_search: "Permetti ad altri di trovarti su Diaspora"
first_name: "Nome"
last_name: "Cognome"
settings: "Impostazioni del profilo"
update_profile: "Aggiorna il profilo"
your_bio: "La tua biografia"
your_birthday: "Il tuo compleanno"
......@@ -620,6 +641,10 @@ it:
submitting: "Invio in corso..."
terms_link: "termini di servizio"
username: "NOME UTENTE"
report:
confirm_deletion: "Sei sicuro di volerlo eliminare?"
delete_link: "Elimina elemento"
reason_label: "Motivo:"
reshares:
comment_email_subject: "La condivisione di %{resharer} del post di %{author}"
reshare:
......@@ -643,6 +668,11 @@ it:
logged_in_as: "accesso effettuato come"
really_disconnect: "Disconnettersi da %{service}?"
services_explanation: "Il collegamento ad altri servizi ti la possibilità di pubblicare i post che invii su diaspora*."
provider:
facebook: "Facebook"
tumblr: "Tumblr"
twitter: "Twitter"
wordpress: "WordPress"
settings: "Impostazioni"
shared:
aspect_dropdown:
......@@ -691,6 +721,11 @@ it:
default: "Il codice segreto non corrisponde all'immagine"
user: "L'immagine segreta e il codice non coincidono"
placeholder: "Inserisci il valore dell'immagine"
statistics:
disabled: "Non disponibile"
enabled: "Disponibile"
total_users: "Utenti totali"
version: "Versione"
status_messages:
new: