nn.yml 41.5 KB
Newer Older
1
#  Copyright (c) 2010-2012, Diaspora Inc. This file is
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
2 3 4 5
#  licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
#  the COPYRIGHT file.


6

7
nn:
8 9
 _applications: "Program"
 _comments: "Merknader"
10 11
 _contacts: "Kontaktar"
 _home: "Heim"
12
 _photos: "foto"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
13
 _services: "Tenester"
14
 account: "Konto"
15 16 17 18 19 20
 activerecord:
  errors:
   models:
    contact:
     attributes:
      person_id:
21
       taken: " vera unik blant kontaktane til denne brukaren."
22 23 24
    person:
     attributes:
      diaspora_handle:
25
       taken: "er allereie i bruk"
26 27 28
    request:
     attributes:
      from_id:
29
       taken: "er ein kopi av førespurnad som finst frå før."
30 31 32
    reshare:
     attributes:
      root_guid:
33
       taken: "Var det bra? Du har allereie delt innlegget."
34 35 36
    user:
     attributes:
      email:
37
       taken: "er allereie i bruk."
38
      person:
39
       invalid: "er ugyldig."
40
      username:
41 42
       invalid: "er ugyldig. Du kan berre bruka bokstavar, tal og understrekingsteikn."
       taken: "er allereie i bruk."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
43 44
 admins:
  admin_bar:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
45
   correlations: "Korrelasjonar"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
46
   pages: "Sidar"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
47
   pod_stats: "Pod-statistikk"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
48
   resque_overview: "Resque-overblikk"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
49
   user_search: "Brukarsøk"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
50 51 52
   weekly_user_stats: "Brukarstatistikk per veke"
  correlations:
   correlations_count: "Correlations with Sign In Count:"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
53
  stats:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
54
   2weeks: "2 veker"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
55 56 57 58 59
   50_most: "50 mest populære tags"
   comments:
    one: "ein kommentar"
    other: "%{count} kommentarar"
    zero: "ingen kommentarar"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
60
   current_segment: "Segmentet har i snitt <b>%{post_yest}</b> innlegg per brukar, frå <b>%{post_day}</b>"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
61
   daily: "Dagleg"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
62
   display_results: "VIsar resultat frå <b>%{segment}</b>-segmentet"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
63
   go: "gå"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
64
   month: "Månad"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
65 66 67 68 69 70 71 72
   posts:
    one: "eit innlegg"
    other: "%{count} innlegg"
    zero: "inga innlegg"
   shares:
    one: "ein deling"
    other: "%{count} delingar"
    zero: "ingen delingar"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
73
   tag_name: "Tag-namn: <b>%{name_tag}</b> Antall: <b>%{count_tag}</b>"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
74 75 76 77 78 79
   usage_statistic: "Bruksstatistikk"
   users:
    one: "ein brukar"
    other: "%{count} brukarar"
    zero: "ingen brukarar"
   week: "Veke"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
80
  user_search:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
81
   add_invites: "legg til invitasjonar"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
82
   email_to: "Send e-post for å invitere"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
83 84 85 86
   users:
    one: "ein brukar funne"
    other: "%{count} brukarar funne"
    zero: "ingen brukarar funne"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
87
   you_currently: "du har %{user_invitation} igjen %{link}"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
88 89 90 91 92 93
  weekly_user_stats:
   amount_of:
    one: "Mengd nye brukarar denne veka: %{count}"
    other: "Mengd nye brukarar denne veka: %{count}"
    zero: "Mengd nye brukarar denne veka: ingen"
   current_server: "Noverande dato serveren er %{date}"
94
 ago: "for %{time} sida"
95
 all_aspects: "Alle aspekta"
96 97
 application:
  helper:
98 99
   diaspora_alpha: "DIASPORA* ALFA"
   unknown_person: "ukjend person"
100
   video_title:
101 102
    unknown: "Ukjend filmtittel"
 are_you_sure: "Er du sikker?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
103
 are_you_sure_delete_account: "Er du heilt sikker at du vil stenge kontoen din? Dette kan ikkje gjerast om!"
104 105
 aspect_memberships:
  destroy:
106 107 108
   failure: "Klarte ikkje å fjerna personen frå aspektet"
   no_membership: "Fann ikkje den valde personen i det aspektet"
   success: "Fjerna personen frå aspektet"
109 110
 aspects:
  add_to_aspect:
111 112
   failure: "Klarte ikkje å leggja kontakten til aspektet."
   success: "La kontakten til aspektet."
113
  aspect_contacts:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
114
   done_editing: "endringar er ferdige"
115
  aspect_listings:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
116
   add_an_aspect: "+ Legg til eit aspekt"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
117 118 119
   deselect_all: "Vel vekk alle"
   edit_aspect: "Endra %{name}"
   select_all: "Vel alle"
120
  aspect_stream:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
121
   make_something: "Lag noko"
122
   stay_updated: "Hald deg oppdatert"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
123
   stay_updated_explanation: "Hovudstraumen din er sett saman av kontaktane dine, tags du følgjer og innlegg frå nokre kreative medlemmar D*"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
124 125
  contacts_not_visible: "Kontaktar i dette aspektet vil ikkje kunna sjå kvarandre."
  contacts_visible: "Kontaktar i dette aspektet vil kunna sjå kvarandre."
126
  create:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
127 128
   failure: "Klarte ikkje å laga aspektet."
   success: "Det nye aspektet %{name} vart laga"
129
  destroy:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
130 131
   failure: "%{name} vera tom for å kunna slettast."
   success: "%{name} vart fjerna."
132
  edit:
133 134 135 136
   add_existing: "Legg til ein kontakt som finst frå før av"
   aspect_list_is_not_visible: "aspektet er gøymt frå andre i aspektet"
   aspect_list_is_visible: "aspektlista er synleg for andre i aspektet"
   confirm_remove_aspect: "Er du sikker at du vil sletta aspektet?"
137
   done: "Utført"
138
   make_aspect_list_visible: "skal kontaktane i dette aspektet kunna sjå kvarandre?"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
139
   remove_aspect: "Slett dette aspektet"
140
   rename: "gje nytt namn"
141 142
   update: "oppdatering"
   updating: "oppdaterer"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
143
  few: "%{count} aspekt"
144
  helper:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
145 146
   are_you_sure: "Er du trygg at du vil sletta dette aspektet?"
   aspect_not_empty: "Aspektet er ikkje tomt"
147
   remove: "fjern"
148 149
  index:
   cubbies:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
150
    explanation: "Cubbi.es er den første Diaspora-applikasjonen som vert utvikla."
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
151 152
    heading: "Kopla til Cubbi.es"
    learn_more: "Lær meir"
153
   diaspora_id:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
154
    content_1: "Diaspora-ID-en din er:"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
155
    content_2: "Gje han til kven som helst kan dei finna deg Diaspora."
156
    heading: "Diaspora-ID"
157
   donate: "Doner"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
158
   handle_explanation: "Dette er Diaspora-ID-en din. Nett som ei e-postadresse kan du gje han til folk slik at dei kan deg."
159
   help:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
160
    do_you: "Har du:"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
161
    email_feedback: "%{link} attendemeldingane dine, om du vil"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
162
    email_link: "E-post"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
163 164 165
    feature_suggestion: "eit %{link}forslag?"
    find_a_bug: "funne ein %{link}?"
    have_a_question: "eit %{link}?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
166
    here_to_help: "Diaspora-fellesskapen er her for deg!"
167
    need_help: "Treng du hjelp?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
168 169 170
    tag_bug: "bug"
    tag_feature: "feature"
    tag_question: "spørsmål"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
171
    tutorials_wiki_and_forum: "%{tutorial} & %{wiki} & %{forum}: Laga i fellesskap, med guidar og nyhende"
172
   introduce_yourself: "Dette er straumen din.   Hiv deg med og introduser deg sjølv."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
173 174
   keep_diaspora_running: "Held utviklinga av Diaspora* rask med ei månadleg donasjon!"
   keep_pod_running: "Held %{pod} beina og spander kaffi serverane med ein månadleg donasjon!"
175
   new_here:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
176
    follow: "Følg %{link} og sei velkomen til nye brukarar Diaspora*!"
177 178
    learn_more: "Lær meir"
    title: "Sei velkomen til nye brukarar"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
179
   no_contacts: "Ingen kontaktar"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
180
   no_tags: "+ Finn ein etikett du vil følgja"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
181 182
   people_sharing_with_you: "Folk som deler med deg"
   post_a_message: "skriv eit innlegg >>"
183
   services:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
184 185
    content: "Du kan kopla desse tenestene til Diaspora:"
    heading: "Kopla tenester"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
186
   unfollow_tag: "Slutt å følgja #%{tag}"
187
   welcome_to_diaspora: "Velkomen til Diaspora, %{name}!"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
188
  many: "%{count} aspekt"
189
  move_contact:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
190 191 192
   error: "Klarte ikkje å flytta kontakten: %{inspect}"
   failure: "verka ikkje %{inspect}"
   success: "Personen vart flytta til eit nytt aspekt"
193
  new:
194
   create: "Lag"
195
   name: "Namn (berre du kan sjå det)"
196
  no_contacts_message:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
197
   community_spotlight: "kreative medlemer"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
198
   or_spotlight: "Eller du kan dele med %{link}"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
199
   try_adding_some_more_contacts: "Du kan søkja etter eller invitera fleire kontaktar."
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
200
   you_should_add_some_more_contacts: "Du bør leggja til nokre fleire kontaktar."
201
  no_posts_message:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
202 203 204
   start_talking: "Ingen har sagt noko enno."
  one: "1 aspekt"
  other: "%{count} aspekt"
205
  seed:
206 207 208 209
   acquaintances: "Kjende"
   family: "Familie"
   friends: "Vener"
   work: "Arbeid"
210
  selected_contacts:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
211 212
   manage_your_aspects: "Handsam aspekta dine."
   no_contacts: "Du har ingen kontaktar her enno."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
213
   view_all_community_spotlight: "Sjå alle kreative medlemer"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
214
   view_all_contacts: "Syn alle kontaktane"
215
  show:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
216 217
   edit_aspect: "endra aspektet"
  two: "%{count} aspekt"
218
  update:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
219
   failure: "Aspektet ditt, %{name}, hadde eit for langt namn til å bli lagra."
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
220
   success: "Aspektet ditt, %{name}, er vorte endra."
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
221
  zero: "ingen aspekt"
222 223
 authorizations:
  index:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
224 225
   no_applications: "Du har enno ikkje registrert nokon applikasjonar."
   revoke_access: "Trekk attende tilgangen"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
226
  new:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
227
   authorize: "Autoriser"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
228 229
   cubbies_will: "Cubbies vil kunne legge ut bilete vegne av deg"
   nope: "Nei"
230
 back: "Attende"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
231 232 233 234 235 236 237
 blocks:
  create:
   failure: "Brukaren kunne diverre ikkje blokkerast. #evasion"
   success: " greitt, no ser du ikkje den brukaren igjen. #silencio!"
  destroy:
   failure: "Denne brukaren er dømd til å ignorerast til evig tid. #evasion"
   success: "Det vert spanande å sjå kva h*n har å sei!"
238
 bookmarklet:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
239
  explanation: "Legg ut Diaspora frå kor som helst ved å lagra %{link} som bokmerke."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
240
  heading: "Bookmarklet"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
241
  post_something: "denne lenkja"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
242
  post_success: "Sendt. Lukkar."
243
 cancel: "Avbryt"
244
 comments:
245 246
  few: "%{count} kommentarar"
  many: "%{count} kommentarar"
247
  new_comment:
248
   comment: "Kommenter"
249 250 251 252 253
   commenting: "Kommenterer …"
  one: "1 kommentar"
  other: "%{count} kommentarar"
  two: "%{count} kommentarar"
  zero: "ingen kommentarar"
254 255
 contacts:
  create:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
256 257
   failure: "Klarte ikkje å laga kontakten"
  few: "%{count} kontaktar"
258
  index:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
259
   add_a_new_aspect: "Legg til eit nytt aspekt"
260
   add_to_aspect: "legg kontaktar til %{name}"
261
   add_to_aspect_link: "legg kontaktar til i %{name}"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
262
   all_contacts: "Alle kontaktane"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
263
   community_spotlight: "Kreative medlemer"
264
   many_people_are_you_sure: "Er du sikker at du vil starte ein privat samtale med meir enn %{suggested_limit} kontaktar? Å dele dette i eit aspekt kan vere ein betre måte å kontakte dei på."
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
265
   my_contacts: "Kontaktane mine"
266
   no_contacts: "Du leggja til nokre kontaktar."
267 268
   no_contacts_message: "Ta ein titt %{community_spotlight}"
   no_contacts_message_with_aspect: "Ta ein titt %{community_spotlight} eller %{add_to_aspect_link}"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
269 270 271
   only_sharing_with_me: "Deler berre med meg"
   remove_person_from_aspect: "Fjerna %{person_name} frå \"%{aspect_name}\""
   start_a_conversation: "Start ein samtale"
272
   title: "Kontaktar"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
273 274 275 276
   your_contacts: "Kontaktane dine"
  many: "%{count} kontaktar"
  one: "1 kontakt"
  other: "%{count} kontaktar"
277
  sharing:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
278
   people_sharing: "Personar som deler med deg:"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
279 280
  spotlight:
   community_spotlight: "Kreative medlemer"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
281
  two: "%{count} kontaktar"
282
  zero: "kontaktar"
283 284
 conversations:
  create:
285 286
   fail: "Ugyldig melding"
   sent: "Meldinga er sendt"
287
  destroy:
288
   success: "Samtalen blei fjerna"
289 290
  helper:
   new_messages:
291 292 293 294 295 296
    few: "%{count} nye meldingar"
    many: "%{count} nye meldingar"
    one: "1 ny melding"
    other: "%{count} nye meldingar"
    two: "%{count} nye meldingar"
    zero: "Ingen nye meldingar"
297
  index:
298
   create_a_new_message: "skriv ei ny melding"
299 300
   inbox: "Innkorg"
   message_inbox: "Innkorga"
301 302 303
   new_message: "Ny melding"
   no_conversation_selected: "ingen samtale er vald"
   no_messages: "ingen meldingar"
304
  new:
305
   abandon_changes: "Sjå vekk frå endringane?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
306
   send: ""
307
   sending: "Sender …"
308 309
   subject: "emne"
   to: "til"
310
  new_message:
311
   fail: "Ugyldig melding"
312
  show:
313
   delete: "slett og blokker samtalen"
314
   reply: "svar"
315
   replying: "Svarer …"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
316 317 318 319 320
 date:
  formats:
   birthday: "%B %d"
   birthday_with_year: "%B %d %Y"
   fullmonth_day: "%B %d"
321
 delete: "Slett"
322
 email: "E-post"
323 324
 error_messages:
  helper:
325 326
   correct_the_following_errors_and_try_again: "Rett opp desse feila og prøv nytt."
   invalid_fields: "Ugyldige felt"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
327 328
  login_try_again: "Ver ven og <a href='%{login_link}'>logg på</a> og prøv att."
  post_not_public: "Innlegget du prøvar å sjå er ikkje offentleg!"
329
 fill_me_out: "Fyll meg ut"
330
 find_people: "Finn personar eller #grindmerke"
331
 hide: "Gøym"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
332 333
 invitation_codes:
  excited: "%{name} er glad for å sjå deg her!"
334
 invitations:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
335
  a_facebook_user: "Ein Facebook-brukar"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
336 337
  check_token:
   not_found: "Fann ikkje invitasjonskoda"
338
  create:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
339 340 341 342 343 344
   already_contacts: "Du er allereie knytt til denne personen"
   already_sent: "Du har allereie invitert denne personen."
   no_more: "Du har ingen fleire invitasjonar."
   own_address: "Du kan ikkje senda invitasjon til di eiga adresse."
   rejected: "Det oppstod problem med desse e-postadressene:"
   sent: "Invitasjonar er sende til:"
345
  edit:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
346 347
   accept_your_invitation: "Godta invitasjonen din"
   your_account_awaits: "Kontoen din ventar deg."
348
  new:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
349
   already_invited: "Desse personane har ikkje godteke invitasjonen din:"
350
   aspect: "Aspekt"
351
   check_out_diaspora: "Ta ein kikk Diaspora!"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
352 353 354 355
   codes_left:
    one: "%{count} invitasjon igjen denne koden"
    other: "%{count} invitasjonar igjen denne koden"
    zero: "Ingen invitasjonar igjen denne koden"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
356
   comma_separated_plz: "Du kan skriva fleire e-postadresser om du skil dei med komma."
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
357 358
   if_they_accept_info: "om dei godtek, vil dei verta lagde til aspektet du inviterte dei til."
   invite_someone_to_join: "Inviter nokon til å bli med Diaspora!"
359
   language: "Språk"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
360
   paste_link: "Del denne lenkja med venene dine for å invitere dei til Diaspora* eller send dei lenkja direkte epost."
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
361 362 363 364
   personal_message: "Personleg melding"
   resend: "Send nytt"
   send_an_invitation: "Send ein invitasjon"
   send_invitation: "Send invitasjonen"
365
   to: "Til"
366 367
 layouts:
  application:
368
   back_to_top: "Attende til toppen"
369 370
   powered_by: "DRIVEN AV DIASPORA*"
   public_feed: "Offentleg Diaspora-straum for %{name}"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
371
   source_package: "last ned kjeldekodepakka"
372 373 374
   toggle: "slå mobilnettstad"
   whats_new: "kva er nytt?"
   your_aspects: "aspekta dine"
375
  header:
376
   admin: "Admin"
377 378
   blog: "blogg"
   code: "kode"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
379
   login: "Logg på"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
380
   logout: "Logg ut"
381
   profile: "Profil"
382
   recent_notifications: "Nylege varsel"
383
   settings: "Innstillingar"
384
   view_all: "Syn alt"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
385 386 387 388 389 390 391 392 393
 likes:
  likes:
   people_dislike_this:
    few: "%{count} dislikes"
    many: "%{count} dislikes"
    one: "%{count} dislike"
    other: "%{count} dislikes"
    two: "%{count} dislikes"
    zero: "no dislikes"
394
   people_like_this:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
395 396 397
    one: "%{count} likar dette"
    other: "%{count} likar dette"
    zero: "ingen likar dette"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
398
   people_like_this_comment:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
399 400 401
    one: "%{count} likar dette"
    other: "%{count} likar dette"
    zero: "ingen likar dette"
402
 limited: "Avgrensa"
403
 more: "Meir"
404
 next: "neste"
405
 no_results: "Fann ingen resultat"
406 407
 notifications:
  also_commented:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
408 409
   one: "%{actors} kommenterte òg %{post_author} sitt %{post_link}."
   other: "%{actors} kommenterte òg %{post_author} sitt %{post_link}."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
410
   zero: "%{actors} kommenterte òg %{post_author} sitt %{post_link}."
411
  also_commented_deleted:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
412 413 414 415 416 417
   few: "%{actors} kommenterte eit sletta innlegg."
   many: "%{actors} kommenterte eit sletta innlegg."
   one: "%{actors} kommenterte eit sletta innlegg."
   other: "%{actors} kommenterte eit sletta innlegg."
   two: "%{actors} kommenterte eit sletta innlegg."
   zero: "%{actors} kommenterte eit sletta innlegg."
418
  comment_on_post:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
419 420 421
   one: "%{actors} kommenterte %{post_link}et ditt."
   other: "%{actors} kommenterte %{post_link}et ditt."
   zero: "%{actors} kommenterte %{post_link}et ditt."
422 423
  helper:
   new_notifications:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
424 425
    few: "%{count} nye varsel"
    many: "%{count} nye varsel"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
426
    one: "1 nytt varsel"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
427 428
    other: "%{count} nye varsel"
    two: "%{count} nye varsel"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
429
    zero: "Ingen nye varsel"
430
  index:
431
   and: "og"
432
   and_others:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
433 434 435 436 437 438 439
    few: "og %{count} andre"
    many: "og %{count} andre"
    one: "og éin til"
    other: "og %{count} andre"
    two: "og %{count} andre"
    zero: "og ingen andre"
   mark_all_as_read: "Merk alle som lesne"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
440
   mark_unread: "Merk som ulest"
441
   notifications: "Varsel"
442
  liked:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
443 444 445
   one: "%{actors} har likt %{post_link}et ditt."
   other: "%{actors} har likt %{post_link}et ditt."
   zero: "%{actors} har likt %{post_link}et ditt."
446
  liked_post_deleted:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
447 448 449 450 451 452
   few: "%{actors} likte det sletta innlegget ditt."
   many: "%{actors} likte det sletta innlegget ditt."
   one: "%{actors} likte det sletta innlegget ditt."
   other: "%{actors} likte det sletta innlegget ditt."
   two: "%{actors} likte det sletta innlegget ditt."
   zero: "%{actors} likte det sletta innlegget ditt."
453
  mentioned:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
454 455
   few: "%{actors} har nemnt deg i eit %{post_link}."
   many: "%{actors} har nemnt deg i eit %{post_link}."
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
456
   one: "%{actors} har nemnt deg i eit %{post_link}."
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
457 458
   other: "%{actors} har nemnt deg i eit %{post_link}."
   two: "%{actors} har nemnt deg i eit %{post_link}."
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
459
   zero: "%{actors} har nemnt deg i eit %{post_link}."
460
  mentioned_deleted:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
461 462 463 464 465 466
   few: "%{actors} nemnde deg i eit sletta innlegg."
   many: "%{actors} nemnde deg i eit sletta innlegg."
   one: "%{actors} nemnde deg i eit sletta innlegg."
   other: "%{actors} nemnde deg i eit sletta innlegg."
   two: "%{actors} nemnde deg i eit sletta innlegg."
   zero: "%{actors} nemnde deg i eit sletta innlegg."
467
  post: "innlegg"
468
  private_message:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
469 470 471 472 473 474
   few: "%{actors} sende deg ei melding."
   many: "%{actors} sende deg ei melding."
   one: "%{actors} sende deg ei melding."
   other: "%{actors} sende deg ei melding."
   two: "%{actors} sende deg ei melding."
   zero: "%{actors} sende deg ei melding."
475
  reshared:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
476 477 478
   one: "%{actors} har delt %{post_link}et ditt."
   other: "%{actors} har delt %{post_link}et ditt."
   zero: "%{actors} har delt %{post_link}et ditt."
479
  reshared_post_deleted:
480 481 482
   one: "%{actors} delte den sletta posten din nytt."
   other: "%{actors} delte den sletta posten din nytt."
   zero: "%{actors} delte den sletta posten din nytt."
483
  started_sharing:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
484 485 486 487 488 489
   few: "%{actors} byrja å dela med deg."
   many: "%{actors} byrja å dela med deg."
   one: "%{actors} byrja å dela med deg."
   other: "%{actors} byrja å dela med deg."
   two: "%{actors} byrja å dela med deg."
   zero: "%{actors} byrja å dela med deg."
490
 notifier:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
491
  a_post_you_shared: "eit innlegg."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
492
  accept_invite: "Godta Diaspora*-invitasjonen din!"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
493
  click_here: "klikk her"
494
  comment_on_post:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
495
   reply: "Svar eller syn %{name} sitt innlegg >"
496
  confirm_email:
497
   click_link: "Du tek i bruk den nye e-postadressa %{unconfirmed_email} ved å klikka denne lenkja:"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
498
   subject: "Ta i bruk den nye e-postadressa di %{unconfirmed_email}"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
499
  email_sent_by_diaspora: "%{pod_name} sende denne e-postmeldinga. Om du ikkje lenger ønskjer å slike meldingar, kan du endre innstillingane her:"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
500
  hello: "Hei %{name}!"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517
  invite:
   message: |-
     Hei!

     Du er invitert til å bli med på Diaspora*!

     Klikk på denne lenkja for å sette i gang

     [%{invite_url}][1]


     Kjærleik frå

     Diaspora* sin epost-robot :)

     [1]: %{invite_url}
  invited_you: "%{name} inviterte deg til Diaspora*"
518
  liked:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
519
   liked: "%{name} likte innlegget ditt"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
520
   view_post: "Syn innlegget >"
521
  mentioned:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
522 523
   mentioned: "nemnde deg i eit innlegg:"
   subject: "%{name} har nemnt deg Diaspora*"
524
  private_message:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
525
   reply_to_or_view: "Svar eller syn denne samtalen >"
526
  reshared:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
527
   reshared: "%{name} har delt innlegget ditt"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
528
   view_post: "Syn innlegget >"
529
  single_admin:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
530 531
   admin: "Diaspora-administratoren din"
   subject: "Ei melding om Diaspora-kontoen din:"
532
  started_sharing:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
533 534 535 536 537
   sharing: "har byrja å dela med deg."
   subject: "%{name} byrja å dela med deg Diaspora*"
   view_profile: "Syn %{name} sin profil"
  thanks: "Takk,"
  to_change_your_notification_settings: "for å endra varslingsinnstillingane dine"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
538 539
 nsfw: "NSFW"
 ok: "OK"
540
 or: "eller"
541
 password: "Passord"
542
 password_confirmation: "Passordstadfesting"
543
 people:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
544 545
  add_contact:
   invited_by: "du vart invitert av"
546
  add_contact_small:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
547
   add_contact_from_tag: "legg til kontakt frå etiketten"
548
  aspect_list:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
549 550
   edit_membership: "endra aspektmedlemskap"
  few: "%{count} personar"
551
  helper:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
552 553
   people_on_pod_are_aware_of: "personar tenaren er kjende med "
   results_for: " resultat for %{params}"
554
  index:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
555
   couldnt_find_them_send_invite: "Finn du dei ikkje? Send dei ei innbyding."
556
   looking_for: "Ser du etter innlegg merka med %{tag_link}?"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
557 558 559
   no_one_found: " og ingen vart funnen."
   no_results: "Du søkja etter noko."
   results_for: "søkjeresultat for"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
560
   searching: "me leiter, ver ven og vent litt..."
561
  last_post: "Siste innlegg"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
562
  many: "%{count} personar"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
563
  one: "1 person"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
564
  other: "%{count} personar"
565
  person:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
566 567 568
   add_contact: "legg til kontakt"
   already_connected: "Allereie tilkopla"
   pending_request: "Ventande førespurnad"
569
   thats_you: "Deg!"
570
  profile_sidebar:
571
   bio: "livshistorie"
572
   born: "fødselsdag"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
573
   edit_my_profile: "Endra profilen min"
574
   gender: "kjønn"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
575
   in_aspects: "i aspekta"
576
   location: "stad"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
577 578
   remove_contact: "fjern kontakten"
   remove_from: "Fjerna %{name} frå %{aspect}?"
579
  show:
580
   closed_account: "Denne kontoen er låst."
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
581 582
   does_not_exist: "Personen finst ikkje."
   has_not_shared_with_you_yet: "%{name} har enno ikkje delt noko innlegg med deg."
583
   ignoring: "Du ser ikkje innlegg frå %{name} lengjer."
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
584
   incoming_request: "%{name} ønskjer å dela med deg"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
585
   mention: "Nemn"
586
   message: "Melding"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
587 588 589 590 591 592 593
   not_connected: "Du deler ikkje med denne personen"
   recent_posts: "Nylege innlegg"
   recent_public_posts: "Nylege offentlege innlegg"
   return_to_aspects: " attende til aspektsida di."
   see_all: "Sjå alle"
   start_sharing: "byrja delinga"
   to_accept_or_ignore: "å godta eller forkasta det."
594
  sub_header:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
595
   add_some: "legg til noko"
596
   edit: "endra"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
597 598
   you_have_no_tags: "du har ingen etikettar."
  two: "%{count} personar"
599
  webfinger:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
600 601
   fail: "Vi fann dessverre ikkje %{handle}."
  zero: "ingen personar"
602
 photos:
603
  comment_email_subject: "%{name} sitt bilete"
604
  create:
605 606 607
   integrity_error: "Klarte ikkje å lasta opp biletet. Er du sikker at det verkeleg var eit bilete?"
   runtime_error: "Klarte ikkje å lasta opp biletet. Er du sikker at du har festa setebeltet?"
   type_error: "Klarte ikkje å lasta opp biletet. Er du sikker at du la til eit bilete?"
608
  destroy:
609
   notice: "Biletet er sletta."
610
  edit:
611
   editing: "Endrar"
612
  new:
613 614 615
   back_to_list: "Tilbake til lista"
   new_photo: "Nytt bilete"
   post_it: "send det."
616
  new_photo:
617 618 619
   empty: "{file} er tom, vel filer utan å ta ho med."
   invalid_ext: "{file} har ein ugyldig filtype. Berre {extensions} er tillatne."
   size_error: "{file} er for stor, kan ikkje vera større enn {sizeLimit}."
620
  new_profile_photo:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
621
   or_select_one_existing: ""
622
   upload: "Last opp eit nytt profilbilete."
623
  photo:
624
   view_all: "syn alle bileta til %{name} "
625
  show:
626 627
   collection_permalink: "permanent lenkje til samlinga"
   delete_photo: "Slett biletet"
628
   edit: "endra"
629
   edit_delete_photo: "Endra biletskildringa / slett biletet"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
630
   make_profile_photo: "gjer til profilbilete"
631 632
   show_original_post: "Syn den opphavlege meldinga"
   update_photo: "Oppdater biletet"
633
  update:
634 635
   error: "Klarte ikkje å endra biletet."
   notice: "Biletet vart oppdatert."
636
 posts:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
637 638
  presenter:
   title: "Eit innlegg av %{name}"
639
  show:
640
   destroy: "Sletta"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
641
   not_found: "Vi klarte dessverre ikkje å finna innlegget."
642
   permalink: "permlenkje"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
643
   photos_by:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
644 645 646
    one: "Eitt bilete av %{author}"
    other: "%{count} bilete av %{author}"
    zero: "Inga bilete av %{author}"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
647
   reshare_by: "Deling av %{author}"
648
 previous: "førre"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
649 650
 privacy: "Personvern"
 privacy_policy: "Retningsline for personvern"
651
 profile: "Profil"
652 653
 profiles:
  edit:
654 655
   allow_search: "Tillat at folk kan søkja etter deg i Diaspora"
   edit_profile: "Endra profilen"
656 657
   first_name: "Fornamn"
   last_name: "Etternamn"
658
   update_profile: "Oppdater profilen"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
659 660
   you_are_nsfw: "Du har merka deg sjølv som \"ikkje trygg for arbeidsplassen\" (NSFW) og det du legg ut vil ikkje dukke opp i straumen til folk som har valt å ikkje opp støytande innhald i straumen sin."
   you_are_safe_for_work: "Du er merka som \"trygg for arbeidsplassen\", det vil seie at du meiner at det du legg ut stemmer overeins med fellesskapen sine retningslinjer."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
661
   your_bio: "Livshistoria di"
662 663 664 665 666 667 668 669 670
   your_birthday: "Fødselsdagen din"
   your_gender: "Kjønnet ditt"
   your_location: "Staden du er"
   your_name: "Namnet ditt"
   your_photo: "Foto av deg"
   your_private_profile: "Den private profilen din"
   your_public_profile: "Den offentlege profilen din"
   your_tags: "5 ord om deg sjølv"
   your_tags_placeholder: "liker #movies #kittens #travel #teacher #newyork"
671
  update:
672 673
   failed: "Klarte ikkje å oppdatera profilen"
   updated: "Profilen vart oppdatert"
674
 public: "Offentleg"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
675
 reactions:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
676 677 678
  one: "1 reaksjon"
  other: "%{count} reaksjonar"
  zero: "ingen reaksjonar"
679
 registrations:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
680
  closed: "Kan ikkje oppretta brukarar denne Diaspora-poden."
681
  create:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
682
   success: "Du er vorten med i Diaspora."
683
  edit:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
684 685 686 687
   cancel_my_account: "Avslutt kontoen min"
   edit: "Endra %{name}"
   leave_blank: "(lat vera tomt om du ikkje vil endra)"
   password_to_confirm: "(vi treng det gjeldande passordet ditt for å kunna stadfesta endringane)"
688
   unhappy: "Ulukkeleg?"
689
   update: "Oppdater"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
690
  invalid_invite: "Invitasjonslenkja du nytta er ikkje lengjer gyldig!"
691
  new:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
692
   continue: "Vidare"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
693
   create_my_account: "Lag kontoen min."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
694 695
   diaspora: " Diaspora*"
   email: "E-POST"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
696
   enter_email: "Skriv ei e-postadresse"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
697
   enter_password: "Skriv eit passord (minst seks teikn)"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
698 699
   enter_password_again: "Skriv passordet éin gong til"
   enter_username: "Vel eit brukarnamn (berre bokstavar, tal og understrekingsteikn)"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
700
   hey_make: "HEI,<br/>LAG<br/>NOKO."
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
701
   join_the_movement: "Vert med i rørsla!"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
702 703
   password: "PASSORD"
   sign_up: "PÅMELDING"
704
   sign_up_message: "Sosialt nettverk med eit ♥"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
705
   username: "BRUKARNAMN"
706 707
 requests:
  create:
708
   sending: "Sender"
709
   sent: "Du bad om å dela med %{name}. Dei ser det neste gong dei loggar seg Diaspora."
710
  destroy:
711 712 713
   error: "Vel eit aspekt."
   ignore: "Ignorerte kontaktførespurnaden."
   success: "No deler du."
714 715
  helper:
   new_requests:
716