Commit a80f6ebb authored by gsantner's avatar gsantner 🦀
Browse files

New Crowdin translations (#238)

parent 49c6a97c
......@@ -39,4 +39,5 @@
<string name="license">ترخيص</string>
<!-- License & help (large amount of text) -->
<string name="contributors">المساهمون</string>
<string name="donate">تبرع</string>
</resources>
......@@ -4,6 +4,8 @@
<!-- Application -->
<string name="open_navdrawer">Otvori navigacijsku ladicu</string>
<string name="close_navdrawer">Zatvorite navigacijsku ladicu</string>
<string name="close">Zatvori</string>
<string name="cancel">Otkaži</string>
<!-- Common Words -->
<string name="settings">Podešavanja</string>
<string name="search">Traži</string>
......@@ -37,4 +39,6 @@
<string name="about">O programu</string>
<!-- License & help (large amount of text) -->
<string name="contributors">Saradnici</string>
<string name="donate">Doniraj</string>
<string name="do_you_like_this_project_want_donate_to_keep_alive">Sviđa li Vam se ovaj projekat? Želite li da napreduje a problemi budu otklonjeni?\n\nRazvijanje aplikacija i pisanje članaka o njima uzima puno vremena! Ako biste voljeli pomoći da projekat opstane, molimo Vas da razmislite o skromnoj donaciji!\n\nRad na ovom projektu odvija se u slobodno vrijeme, a program je besplatan i ne sadrži nikakav vid reklama!</string>
</resources>
......@@ -5,6 +5,8 @@
<string name="open_navdrawer">Obre el calaix de navegació</string>
<string name="close_navdrawer">Tanca el calaix de navegació</string>
<string name="reload">Recarrega</string>
<string name="close">Tanca</string>
<string name="cancel">Cancel·la</string>
<!-- Common Words -->
<string name="settings">Configuració</string>
<string name="notifications">Notificacions</string>
......@@ -202,4 +204,9 @@ diaspora*. Si voleu contribuir, endavant! Actualment som un equip molt petit, de
<string name="tell_me_more">Expliqueu-me més</string>
<string name="enable_to_open_youtube_links_on_external_app">Activeu-ho per obrir enllaços de Youtube en aplicacions externes</string>
<string name="youtube_links">Enllaços de YouTube</string>
<string name="change_the_theme_of_your_account">Canvia el tema del vostre compte</string>
<string name="pull_to_refresh">Feu lliscar per actualitzar</string>
<string name="pulling_down_on_top_of_page_to_refresh">S\'està lliscant cap avall a la part superior de la pàgina per actualitzar.\nCal que reinicieu l\'aplicació perquè els canvis tinguin efecte.</string>
<string name="donate">Fes un donatiu</string>
<string name="do_you_like_this_project_want_donate_to_keep_alive">Us agrada aquest projecte? Voleu que encara sigui millor i es solucionin els problemes?\n\nDesenvolupar aplicacions i escriure publicacions relacionades als blogs costa molt de temps! Si voleu ajudar perquè el projecte pugui continuar, considereu aportar una petita donació!\n\nAquest projecte es desenvolupa durant el temps lliure, completament gratis i sense publicitat!</string>
</resources>
......@@ -5,6 +5,8 @@
<string name="open_navdrawer">Otevøít navigaèní panel</string>
<string name="close_navdrawer">Zavøít navigaèní panel</string>
<string name="reload">Aktualizovat</string>
<string name="close">Konec</string>
<string name="cancel">Rakovina</string>
<!-- Common Words -->
<string name="settings">Nastavení</string>
<string name="notifications">Oznámení</string>
......@@ -20,6 +22,7 @@
<string name="search">Hledat</string>
<string name="contacts">Kontakty</string>
<string name="changelog">Seznam změn</string>
<string name="statistics">Statistika</string>
<!-- Notifications dropdown menu -->
<string name="all_notifications">Všechna oznámení</string>
<string name="also_commented">Také komentováno</string>
......@@ -29,21 +32,37 @@
<string name="reshared">Sdílen</string>
<string name="started_sharing">Začalo sdílení</string>
<!-- Pod Activity -->
<string name="could_not_retrieve_list_of_pods__appspecific">Error: Nemohl získat seznam podů!</string>
<string name="sorry_need_to_be_connected_to_internet">Omlouvám se, musíte být připojeni k internetu, abyste mohli pokračovat dál</string>
<string name="confirmation">Potvrzení</string>
<string name="do_you_want_to_exit">Chceš opustit aplikaci?</string>
<!-- Drawer, Menu, Toolbar, ContextMenu -->
<string name="more">Více</string>
<string name="help_license">O aplikaci | Pomoc</string>
<string name="followed_tags">Zlaté rány</string>
<string name="public_activities">Veřejné aktivity</string>
<string name="reports">Nahlášení</string>
<string name="share_link_as_text">Sdílejte odkaz jako text</string>
<string name="share_screenshot_of_webpage">Šablony obrázku webových stránek</string>
<string name="take_screenshot_of_webpage">Podívejte se na snímek webové stránky</string>
<string name="saving_image_to">Uložit obrázek</string>
<string name="saving_screenshot_as">Uložit snímky jako:</string>
<string name="link_adress_copied">Zapnutá adresa …</string>
<string name="new_post">Nový příspěvek</string>
<string name="go_to_top">Jít nahoru</string>
<string name="search_by_tags_or_persons__appspecific">Hledat štítky nebo osoby</string>
<string name="exit_app">Ukončit aplikaci</string>
<string name="toggle_mobile_desktop_view">Pohled na pracovní plochu</string>
<string name="share_dotdotdot">Sdílet…</string>
<string name="by_tags">tagy</string>
<string name="by_people">lidmi</string>
<string name="please_add_a_name">Prosím přidejte jméno</string>
<string name="share_link_address">Sdílejte adresu odkazu</string>
<string name="save_image">Uložit obrázek</string>
<string name="share_image">Sdílet obrázek</string>
<string name="open_in_external_browser">Otevřít v externím prohlížeči…</string>
<string name="copy_link_adress_to_clipboard">Zkopírovat link do schránky</string>
<string name="copy_image_address_to_clipboard">Kopírovat adresu obrázku do schránky</string>
<!-- More from MainActivity -->
<string name="unable_to_load_image">Nemohl být načten obrázek</string>
<!-- Permissions -->
......@@ -56,7 +75,11 @@
<string name="pod_address">Adresa Podu</string>
<string name="missing_value">Chybějící hodnota</string>
<string name="jump_to_last_visited_page_in_stream__appspecific">Zavolat poslední navštívenou stránku ve streamu?</string>
<string name="hide_statusbar_in_mainview">Hide bar at the main view at the view.</string>
<string name="hide_statusbar">Schovat statusbar</string>
<string name="show_title_in_main_view">Zobrazit titul v hlavním pohledu</string>
<string name="show_title">Zobrazit titul</string>
<string name="launcher_shortcut">Launcher shortcut</string>
<!-- Operability -->
<string name="top_toolbar_loads_stream__appsp">Horní nástrojová lišta načítá stream</string>
<string name="click_empty_space_top_toolbar_load_stream__appspecific">Pro otevření streamu klikni na práznou plochu v horní nástrojové liště</string>
......@@ -67,14 +90,20 @@
<string name="operability">Obsluha</string>
<!-- Visuals -->
<!-- Navigiation Slider -->
<string name="navigation_drawer">Navigační šprýmař</string>
<string name="control_visibility_of_entries_nav_drawer">Ovládejte viditelnost položek v navigačním šuplíku</string>
<string name="user">Uživatel</string>
<string name="general">Obecné</string>
<string name="admin">Administrátor</string>
<!-- Themes -->
<string name="theme_and_colors">Téma a zmatek</string>
<string name="control_which_colors_are_used_in_app">Ovládání, které barvy jsou používány v průběhu aplikace</string>
<string name="primary_colors">Primární barva</string>
<string name="colors_of_toolbars">Barva nástrojové lišty</string>
<string name="accent_color">Akcentová barva</string>
<string name="color_of_progressbar">Barva detailů</string>
<string name="amoled_mode">AMOLED model</string>
<string name="amoled_mode_description__app_specific">Pro procházení barvy s AMOLED zobrazujeme příjemnou černou barvu v mnoha částech aplikace.</string>
<!-- Notifications dropdown -->
<string name="extended_notifications">Rozšířené oznámení</string>
<string name="extendend_notifications_bell_description__appspecific">Rozšiř oznámení zvonku pomocí výběrového menu, které zobrazuje kategorie oznámení</string>
......@@ -89,6 +118,7 @@
<string name="huge">Obrovské</string>
<!-- Load images -->
<string name="load_images">Načítej obrázky</string>
<string name="toggle_image_loading_to_save_mobile_data">Útok obrázku na např. uložte mobilní data</string>
<!-- Screen rotation -->
<string name="screen_rotation">Rotace obrazovky</string>
<string name="control_screen_rotation">Kontroluj automatickou rotaci</string>
......@@ -104,15 +134,31 @@
<string name="proxy_dandelion_traffic__appspecific">Veď datovou cestu dandelion*, aby se obešla brána Firewall.\nMůže být vyžadován restart. Toto nemusí fungovat na všech přístrojích.</string>
<string name="host">Host</string>
<string name="port">Port</string>
<string name="app_needs_restart_to_disable_proxy_usage">Při restartu musíte zakázat používání proxy serveru</string>
<string name="orbot_proxy_preset_loaded">načtený panel proxy</string>
<!-- Chrome custom tabs -->
<!-- Diaspora Settings -->
<string name="personal_settings">Osobní nastavení</string>
<string name="open_diaspora_account_settings__appspecific">Otevřte nastavení účtu diaspory</string>
<string name="manage_your_contact_list">Spravte Váš seznam kontaktů</string>
<string name="manage_hashtags">Řídit Hashtagy</string>
<string name="unfollow_already_followed_hashtags__appspecific">Unfollow již následoval hashts</string>
<string name="change_account">Změna konta</string>
<string name="loug_warning_description__appspecific">Erase local session data and switch to another diaspora* pod/účet</string>
<string name="logout_warning_description">Chcete změnit svůj účet?</string>
<string name="clear_cache">Vyprázdnit cache</string>
<string name="clear_webview_cache">Smazat cache WebView</string>
<string name="intellihide_toolbars__appspecific">Automaticky skryjí horní a dolní lišty při každém hodnocení.</string>
<string name="intellihide_toolbars">Lity rozumových nástrojů</string>
<string name="append_shared_by_notice">Konečný společný přístup</string>
<string name="append_shared_by_notice__appspecific">Přidat referenci této aplikace ke sdílenému textu: [via #dandelion]</string>
<!-- More -->
<string name="miscellaneous">Různé</string>
<string name="full_reset">Celkový reset</string>
<string name="wipe_settings_and_logout">Podařilo se vám smazat všechna nastavení související s aplikací a přihlásit se ze všech účtů.</string>
<string name="wipe_settings_warning__appspecific">Toto přepíše všechna změněná nastavení aplikace do výchozích hodnot a vymaže vás ze všech podů.</string>
<string name="enable_basic_adblocker_description">Uživatelné základní Adcker může být součástí např. v embedded views.</string>
<string name="block_advertisments">Blokové reklamy</string>
<string name="about">Informace</string>
<string name="license">Licence</string>
<string name="debugging">Debugging</string>
......@@ -133,16 +179,27 @@
<string name="dandelion_is_developed_as_foss__appspecific">dandelion* je svobodný software (free as in Freedom) a řídí se myšlenkami projektu diaspora*. Pokud chceš přispívat, jen do toho! Momentálně jsme velmi malý tým, takže jsme velmi vděční za jakýkoli druh pomoci!</string>
<string name="get_the_source">Ke zdrojovému kódu</string>
<string name="translate_the_app">Přelož aplikaci!</string>
<string name="app_not_available_in_your_lang_translate_with_stringlate">Pokud si nejste jistí, že jste se rozhodli pro něco, co potřebujete?</string>
<string name="let_me_translate">Chci překládat</string>
<string name="give_feedback">Dej zpětnou vazbu!</string>
<string name="dandelion_still_in_development__appspecific">dandelion* je stále ve vývoji, takže pokud máš jakékoli návrhy, neváhej nám zanechat zpětnou vazbu pomocí užití našeho bug trackeru!</string>
<string name="report_bugs">Nahlásit chybu</string>
<string name="spread_the_word">Řekni o aplikaci ostatním!</string>
<string name="tell_your_friends_about_diaspora__appspecific">Řekni svým přátelům a rodině o diaspora* a #dadelion! Proč nezačít blogovat o Tvých zkušenostech? Rádi o Tobě uslyšíme!</string>
<string name="share_the_app">Sdílejte chuť</string>
<string name="hey_checkout_dandelion_tag__appspecific">Hey! Podívejte se na #dandelion! %1$s</string>
<!-- License & help (large amount of text) -->
<string name="maintainers">Vývojáři</string>
<string name="contributors">Spolupracovníci</string>
<string name="thank_you_witharg">%1$s&lt;br&gt;&lt;br&gt;Děkujeme!</string>
<string name="gnu_gplv3_license">GNU GPLv3+ Licence</string>
<string name="show_third_party_licenses">Knihovny třetí strany</string>
<string name="the_following_libraries_are_used">Následující knihovny jsou využívány:</string>
<string name="inspiration_from_leafpic__appspecific">We took some inspiration and code from LeafPic.</string>
<string name="tell_me_more">Řekni mi více</string>
<string name="enable_to_open_youtube_links_on_external_app">Umožnit otevřít Youtube odkazy na externí aplikace</string>
<string name="youtube_links">Youtube odkazy</string>
<string name="change_the_theme_of_your_account">Změňte téma vašeho účtu</string>
<string name="pull_to_refresh">Pull osvěžit</string>
<string name="donate">Krátce</string>
</resources>
......@@ -91,4 +91,5 @@
<!-- License & help (large amount of text) -->
<string name="maintainers">Udviklere</string>
<string name="contributors">Bidragsydere</string>
<string name="donate">Donér</string>
</resources>
......@@ -5,6 +5,8 @@
<string name="open_navdrawer">NavDrawer öffnen</string>
<string name="close_navdrawer">NavDrawer schließen</string>
<string name="reload">Aktualisieren</string>
<string name="close">Schließen</string>
<string name="cancel">Abbrechen</string>
<!-- Common Words -->
<string name="settings">Einstellungen</string>
<string name="notifications">Benachrichtigungen</string>
......@@ -208,4 +210,6 @@ nachträglich erteilen. Öffne dafür: Systemeinstellungen - Apps - dandelion*.
<string name="change_the_theme_of_your_account">Thema des Accounts ändern</string>
<string name="pull_to_refresh">Pull-To-Refresh</string>
<string name="pulling_down_on_top_of_page_to_refresh">In der Website von ganz oben nach unten ziehen um zu aktualisieren.\nDu musst die App neu starten damit die Änderungen wirksam werden.</string>
<string name="donate">Spenden</string>
<string name="do_you_like_this_project_want_donate_to_keep_alive">Gefällt dir dieses Projekt? Möchtest du, dass es verbessert wird und Probleme behoben werden?\n\nDie Entwicklung von Apps und das schreiben von relevanten Blog-Einträgen kostet viel Zeit! Wenn du helfen möchtest, so dass das Projekt weitergehen kann, ziehe bitte eine kleine Spende in Betracht!\n\nDieses Projekt wird in der Freizeit, völlig kostenlos und ohne jegliche Werbeeinblendungen entwickelt &amp; angeboten!</string>
</resources>
......@@ -5,6 +5,8 @@
<string name="open_navdrawer">Abrir el panel de navegación</string>
<string name="close_navdrawer">Cerrar el panel de navegación</string>
<string name="reload">Refrescar</string>
<string name="close">Cerrar</string>
<string name="cancel">Cancelar</string>
<!-- Common Words -->
<string name="settings">Ajustes</string>
<string name="notifications">Notificaciones</string>
......@@ -200,4 +202,9 @@
<string name="tell_me_more">Saber más</string>
<string name="enable_to_open_youtube_links_on_external_app">Habilitar para abrir enlaces de Youtube en aplicaciones externas</string>
<string name="youtube_links">Enlaces de YouTube</string>
<string name="change_the_theme_of_your_account">Cambiar el tema de tu cuenta</string>
<string name="pull_to_refresh">Tirar para refrescar</string>
<string name="pulling_down_on_top_of_page_to_refresh">Deslizar hacia abajo la parte superior de la página para refrescar.\n Necesita reiniciar la aplicación para que los cambios surtan efecto.</string>
<string name="donate">Donar</string>
<string name="do_you_like_this_project_want_donate_to_keep_alive">¿Te gusta este proyecto? ¿Quieres que se mejore y se corrijan problemas?\n\nEl desarrollo de aplicaciones y la escritura de entradas relacionadas del blog cuesta mucho tiempo. Si quieres ayudar a que el proyecto pueda continuar, por favor considera una pequeña donación!\n\nEste proyecto se desarrolla en tiempo de ocio, completamente gratis y sin publicidad!</string>
</resources>
......@@ -33,4 +33,5 @@
<string name="about">درباره مارکور</string>
<!-- License & help (large amount of text) -->
<string name="contributors">همکاران</string>
<string name="donate">کمک مالی</string>
</resources>
......@@ -5,6 +5,8 @@
<string name="open_navdrawer">Ouvrir le tiroir de navigation</string>
<string name="close_navdrawer">Fermer le tiroir de navigation</string>
<string name="reload">Rafraîchir</string>
<string name="close">Fermer</string>
<string name="cancel">Annuler</string>
<!-- Common Words -->
<string name="settings">Paramètres</string>
<string name="notifications">Notifications</string>
......@@ -198,4 +200,11 @@
<string name="the_following_libraries_are_used">Les bibliothèques suivantes sont utilisées :</string>
<string name="inspiration_from_leafpic__appspecific">Nous avons pris des inspirations et du code de LeafPic. Allez voir, c\'est aussi un logiciel libre !</string>
<string name="tell_me_more">En savoir plus</string>
<string name="enable_to_open_youtube_links_on_external_app">Autoriser l\'ouverture des liens Youtube par une appli externe</string>
<string name="youtube_links">Liens Youtube</string>
<string name="change_the_theme_of_your_account">Changer le thème de votre compte</string>
<string name="pull_to_refresh">Tirer vers le bas pour mettre à jour</string>
<string name="pulling_down_on_top_of_page_to_refresh">Tirez depuis le haut de la page vers le bas pour l\'actualiser.\nVous devez redémarrer l\'application pour que ces changements prennent effet.</string>
<string name="donate">Donner</string>
<string name="do_you_like_this_project_want_donate_to_keep_alive">Vous aimez ce projet ? Vous voulez participer à son amélioration et corriger ses problèmes ?\n\nDévelopper des applications et écrire les posts de blog correspondants demande beaucoup de temps ! Si vous voulez aider à la poursuite du projet, merci de considérer une petite donation.\n\nCe projet est développé sur du temps libre, complètement gratuitement et sans publicité !</string>
</resources>
......@@ -203,4 +203,7 @@
<string name="tell_me_more">Cóntame máis</string>
<string name="enable_to_open_youtube_links_on_external_app">Activar para abrir vídeos YouTube nunha app externa</string>
<string name="youtube_links">Ligazóns YouTube</string>
<string name="change_the_theme_of_your_account">Cambiar o decorado da súa conta</string>
<string name="pull_to_refresh">Tire para actualizar</string>
<string name="pulling_down_on_top_of_page_to_refresh">Tirar hacia abaixo na parte superior da páxina.\nDebe reiniciar a app para que os cambios se apliquen.</string>
</resources>
......@@ -39,4 +39,5 @@
<string name="license">लाइसेंस</string>
<!-- License & help (large amount of text) -->
<string name="contributors">योगदान कर्ता</string>
<string name="donate">दान करें</string>
</resources>
......@@ -191,4 +191,5 @@
<string name="the_following_libraries_are_used">A következő könyvtárak vannak használatban:</string>
<string name="inspiration_from_leafpic__appspecific">A LeafPicből merítettünk némi inspirációt és programkódot. Próbáld ki, ez is szabad szoftver!</string>
<string name="tell_me_more">Tudj meg többet</string>
<string name="donate">Adományozás</string>
</resources>
......@@ -5,6 +5,8 @@
<string name="open_navdrawer">Apri barra di navigazione</string>
<string name="close_navdrawer">Chiudi barra di navigazione</string>
<string name="reload">Ricarica</string>
<string name="close">Chiudi</string>
<string name="cancel">Annulla</string>
<!-- Common Words -->
<string name="settings">Impostazioni</string>
<string name="notifications">Notifiche</string>
......@@ -204,4 +206,11 @@
<string name="the_following_libraries_are_used">Sono utilizzate le seguenti librerie:</string>
<string name="inspiration_from_leafpic__appspecific">Abbiamo preso ispirazione e parte del codice da LeafPic. Dagli un\'occhiata, anch\'esso è software libero!</string>
<string name="tell_me_more">Dimmi di più</string>
<string name="enable_to_open_youtube_links_on_external_app">Abilita l\'apertura dei link Youtube su app esterna</string>
<string name="youtube_links">Links Youtube</string>
<string name="change_the_theme_of_your_account">Cambia il tema del tuo account</string>
<string name="pull_to_refresh">Trascina per aggiornare</string>
<string name="pulling_down_on_top_of_page_to_refresh">Trascina dall\'alto al basso per aggiornare la pagina.\nDevi riavviare l\'app affinchè le modifiche abbiano effetto.</string>
<string name="donate">Dona</string>
<string name="do_you_like_this_project_want_donate_to_keep_alive">Ti piace questo progetto? Vuoi vederlo ancora migliore e con i problemi risolti?\n\nSviluppare applicazioni e documentarle sul blog costa un sacco di tempo! Se vuoi aiutare lo sviluppo del progetto, puoi fare una piccola donazione!\n\nQuesto progetto è sviluppato nel tempo libero, completamente gratis e senza alcuna pubblicità!</string>
</resources>
......@@ -35,4 +35,5 @@
<string name="about">אודות</string>
<!-- License & help (large amount of text) -->
<string name="contributors">תורמים</string>
<string name="donate">תרום</string>
</resources>
......@@ -5,6 +5,8 @@
<string name="open_navdrawer">ナビゲーションドロワーを開く</string>
<string name="close_navdrawer">ナビゲーションドロワーを閉じる</string>
<string name="reload">再読み込み</string>
<string name="close">閉じる</string>
<string name="cancel">キャンセル</string>
<!-- Common Words -->
<string name="settings">設定</string>
<string name="notifications">通知</string>
......@@ -200,4 +202,9 @@
<string name="tell_me_more">さらに詳しく</string>
<string name="enable_to_open_youtube_links_on_external_app">外部アプリで Youtube のリンクを開くことができます</string>
<string name="youtube_links">Youtube のリンク</string>
<string name="change_the_theme_of_your_account">アカウントのテーマを変更</string>
<string name="pull_to_refresh">引き下げて更新</string>
<string name="pulling_down_on_top_of_page_to_refresh">ページの上から下に引き下げて更新します。\n変更を反映するため、アプリを再起動する必要があります。</string>
<string name="donate">寄付</string>
<string name="do_you_like_this_project_want_donate_to_keep_alive">このプロジェクトを気に入っていただけましたか? 改善したい、あるいは問題を修正したいですか?\n\nアプリの開発や、関連するブログの記事を書くに多くの時間がかかります! プロジェクトを進めるために、支援をしていただける場合は、少しの寄付をご検討ください!\n\nこのプロジェクトは余暇に開発していて、完全に無料で、広告はありません!</string>
</resources>
......@@ -201,4 +201,5 @@
<string name="the_following_libraries_are_used">Tinedlisin-agi ttwaseqdacent:</string>
<string name="inspiration_from_leafpic__appspecific">Newwi kra n tiktiwin akked tengat si LeafPic. Duu ad ten-twaliḍ. D aseɣẓan ilellil!</string>
<string name="tell_me_more">Ini-yid ugar</string>
<string name="donate">Mudd</string>
</resources>
......@@ -194,4 +194,5 @@
<string name="inspiration_from_leafpic__appspecific">LeafPic에서 약간의 영감을 받았으며, 코드들도 일부 차용했습니다.
한번 사용해보세요! 무료 소프트웨어 입니다!</string>
<string name="tell_me_more">더 자세히 보기</string>
<string name="donate">후원하기</string>
</resources>
......@@ -3,6 +3,7 @@
<resources>
<!-- Application -->
<string name="reload">വീണ്ടും ലോഡ് ചെയ്യുക</string>
<string name="cancel">റദ്ദാക്കുക</string>
<!-- Common Words -->
<string name="settings">ക്രമീകരണങ്ങൾ</string>
<string name="notifications">അറിയിപ്പുകൾ</string>
......
......@@ -38,4 +38,5 @@
<string name="about">Om</string>
<!-- License & help (large amount of text) -->
<string name="contributors">Bidragsytere</string>
<string name="donate">Doner</string>
</resources>
......@@ -2,7 +2,11 @@
<!--Generated by crowdin.com-->
<resources>
<!-- Application -->
<string name="open_navdrawer">Open navigatiemenu</string>
<string name="close_navdrawer">Sluit navigatiemenu</string>
<string name="reload">Herladen</string>
<string name="close">Sluit</string>
<string name="cancel">Annuleren</string>
<!-- Common Words -->
<string name="settings">Instellingen</string>
<string name="notifications">Meldingen</string>
......@@ -72,7 +76,11 @@
<string name="pod_address">Pod adres</string>
<string name="missing_value">Ontbrekende waarde</string>
<string name="jump_to_last_visited_page_in_stream__appspecific">Ga naar laatste bezochte pagina in de stream?</string>
<string name="hide_statusbar_in_mainview">Verberg statusbalk op hoofdweergave</string>
<string name="hide_statusbar">Verberg statusbalk</string>
<string name="show_title_in_main_view">Toon titel in de hoofdweergave</string>
<string name="show_title">Toon titel</string>
<string name="launcher_shortcut">Launcher snelkoppeling</string>
<!-- Operability -->
<string name="top_toolbar_loads_stream__appsp">Bovenste werkbalk laadt stream</string>
<string name="click_empty_space_top_toolbar_load_stream__appspecific">Klik op een lege ruimte in de bovenste werkbalk om de stream te openen</string>
......@@ -192,4 +200,10 @@
<string name="the_following_libraries_are_used">De volgende bibliotheken worden gebruikt:</string>
<string name="inspiration_from_leafpic__appspecific">We zijn geïnspireerd door LeafPic en lenen er code van. Ga kijken, deze vrije software is het proberen waard!</string>
<string name="tell_me_more">Vertel me meer</string>
<string name="enable_to_open_youtube_links_on_external_app">Inschakelen om Youtube links te openen op externe app</string>
<string name="youtube_links">Youtube links</string>
<string name="change_the_theme_of_your_account">Wijzig het thema van uw account</string>
<string name="pull_to_refresh">Trek om te vernieuwen</string>
<string name="pulling_down_on_top_of_page_to_refresh">Trek omlaag op de bovenkant van de pagina om te vernieuwen.\nU moet de app opnieuw opstarten om wijzigingen door te voeren.</string>
<string name="donate">Doneer</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment